Efektywna nauka, Get ready!, Gramatyka, Matura

Matura z angielskiego – jak zaliczyć?

Jak łatwiej zaliczyć maturę PODSTAWOWĄ lub ROZSZERZONĄ z języka angielskiego?

Czasem, gdy jesteśmy niepewni naszej wiedzy, stresujemy się. Obawiamy się, że nie uda nam się zdobyć wyniku, jaki chcemy. To jest nastawienie, które trzeba zmienić! Przede wszystkim, powinniśmy podejść do egzaminu z dystansem i mieć z tyłu głowy, że nawet jak nie uda się nam zdobyć tylu punktów ile byśmy chcieli, to świat się nie zawali! Koniec końców, liczy się umiejętność używania angielskiego w codziennym życiu, a nie sama matura z angielskiego i jej wynik. Istnieją jednak sposoby i triki, aby matura z angielskiego stała się o wiele łatwiejsza.


Z pisaniem rozprawki i listu daliśmy już wskazówki. Jeśli nie miałeś/aś okazji zobaczyć, kliknij w poniższe linki:


Jak zaliczyć maturę z angielskiego?

Przede wszystkim wyluzuj, dzień przed maturą nie ma sensu się już uczyć. Najlepsze, co można wtedy zrobić, to dobrze się wyspać 😉

Matura z angielskiego wymaga snu!
Sleeping cat from pixabay.com

Jeśli się nie uczyłeś/aś, to możesz się stresować, gdyż z reguły ciężko jest nauczyć się czegoś na ostatnią chwilę. Nie mniej jednak, nawet wtedy jest szansa, że uda Ci się zaliczyć maturę z języka angielskiego.

Przede wszystkim, musisz mieć świadomość, że na maturze królują schematy i powtarzalne elementy. Najlepiej da się to zaobserwować, gdy wykonujemy wiele arkuszy maturalnych z rzędu – zadania i słownictwo jest powtarzalne. Czasy oraz pewne typy zdań również powtarzają się w tekstach czytanych. Te z kolei można wykorzystać w naszych wypowiedziach pisemnych.

W zadaniach z czytaniem należy szukać słów kluczy (najczęściej są to synonimy, więc jakąś podstawową bazę słownictwa należy znać).

W zadaniach ze słuchaniem, jeśli zrozumiesz kontekst sytuacji oraz podawane argumenty, bez problemu znajdziesz poprawną odpowiedź. Często argumenty podawane są w pewnej kolejności, dlatego dobrze jest słuchać uważnie do samego końca nagrania 😉

Jeżeli czasu do egzaminu masz już niewiele i zaczynasz powtarzać materiał, skup się na najważniejszych priorytetach, czyli podstawowych strukturach tworzenia zdań.


Matura podstawowa z angielskiego:

 • Odmiana czasowników „to be” oraz have / have got:

She is a nice person. She isn’t a nice person.

They have a car. They don’t have a car.

I have got a house. I haven’t got a house.

 • be going to” (zamiar):

She is going to eat a hamburger.

 • Czasowniki modalne: can / could / may / might / shall / should / will / would / must / need (to)

He can swim very well.

They couldn’t buy this car.

I may go with you.

They might kill us if we don’t get a good score.

We shall conquer the world.

Jessica should learn more.

They won’t come to our party.

They would love to play with us.

We must stick together as a team.

We need better notes./We need to make better notes.

 • Wyrażanie teraźniejszości, przeszłości oraz przyszłości, czyli czasy gramatyczne:

Present Simple – opis:

I really like her dress. It’s beautiful and has many colours in it.

Present Continuous – czynność wykonywana teraz:

I am working on my project right now.

Present Perfect – doświadczenia, bliższa przeszłość bez podania daty:

I have never seen such a big building.

Past Simple – opis przeszłości (kiedy znamy datę):

I went to the cinema yesterday.

Past Continuous –  czynność w przeszłości:

I was working yesterday all day.

Future Simple – wyrażanie przyszłości, planów na przyszłość:

I will do my homework tomorrow.

 • Czasowniki nieregularne (tzw. drugie i trzecie formy czasownika).

Znając powyższe punkty oraz większość czasowników nieregularnych bez trudu zaliczysz egzamin. Oczywiście, jest więcej zagadnień, nie mniej jednak to jest podstawa, która w dużej mierze ułatwi zdanie egzaminu 😉


Matura rozszerzona z angielskiego:

Tutaj oczywiście będzie się pojawiać bardziej zaawansowane słownictwo oraz struktury.

Więcej czasów gramatycznych też – te podane powyżej plus:

Past Perfect – wydarzenie przed innym wydarzeniem w przeszłości:

She had played the piano before she ate dinner.

Past Perfect Continuous – wykonywana czynność przed innym wydarzeniem/czynnością w przeszłości:

Mark had been working for a long time before they finished renovation.


 • Wszystkie czasowniki modalne (jak wyżej)
 • Strona bierna służy do podkreślania wydarzenia, a omijania podmiotu, który występuje w zdaniu:

Wzór: „to be” + „3 forma czasownika”

I couldn’t buy this car. –> This car couldn’t be bought.

Ważne jest, aby zapamiętać odmianę czasownika „to be” oraz strukturę czasu, w którym jest zastosowany.

 • Mowa zależna – przytaczanie czyjejś wypowiedzi:

Warto zapamiętać sposób, w jakim czasy oraz niektóre słowa zmieniają się w formę przeszłą (tzw. cofanie czasu).

Mowa niezależna –> Mowa zależna

Present Simple –> Past Simple

I like this pizza. –> He said that he liked that pizza.

Present Continuous –> Past Continuous

I am working now. –> She said that she was working then.

Present Perfect –> Past Perfect

He has learnt for three days. –> He said that he had learnt for three days.

Past Simple –> Past Perfect

I went to the cinema yesterday. –> He said that he had gone to the cinema the day before.

Will –> Would

I will go with you. –> He said that he would go with me.

Can –> Could

I can’t work tomorrow. –> She said she couldn’t work the next day.

May –> Might

I may invite them to my party. –> She said that she might invite them to her party.

Must –> Had to

I must do my homework today. –> He said that he had to do his homework that day.

Have to –> Had to

I have to pass this exam! –> The student said that he had to pass that exam!

 • Zdania warunkowe:

„0” – Warunek oczywisty:

If it’s clean, you can use it.

„1” – Warunek możliwy do spełnienia:

If you read this blog, you will pass with flying colours.

„2” –  Warunek niemożliwy do spełnienia, gdybanie:

If I wasn’t lazy, I would do more.

„3” Warunek niemożliwy do spełnienia, nawiązujący do wydarzeń z przeszłości:

If I had kissed her first, she wouldn’t have been my girl now.


 • Wishes / unreal past:

I wish my boyfriend would stop snoring.

If only he could stop snoring!

Supposing I helped you, would you have a better score?

I’d rather didn’t get any help.

It’s high time you listened to your teacher.

What if I revised knowledge from this article?

 • Used to / be used to / get used to:

I used to play the guitar, now I don’t.

I am used to working late.

He got used to swimming in a cold water.


Dodatkowe konstrukcje, słówka, które warto znać:

Przede wszystkim są to:

 • Look after / look for / look up / look back
 • Get up / get back / get down
 • Go back / go ahead / go through
 • Would like to
 • Be able to
 • Too / too much /many / enough
 • Interesed in / famous for / think of / compatible with / refer to

Dodatkowe zasady:

 • Rzeczowniki policzalne lub niepoliczalne (np. trzeba pamiętać, że wszystkie płyny są niepoliczalne, więc nie mogą otrzymać a/an/the)
 • Liczba mnoga:

A child –> children

A man –> men

A woman –> women

A fox –> foxes

A dwarf –> dwarves

 A foot –> feet

 • Przedimki miejsca oraz czasu:

In – in a car, In January, In 2022

On – on your head, On Monday

At – at school, at 5 o’clock, at Christmas

 • Stopniowanie przymiotników:

Dla jedno- lub dwusylabowych przymiotników używamy końcówek –er i  the -est:

Big – bigger – the biggest

Do dwu- lub więcej sylabowych przymiotników dodajemy more i the most:

Comfortable – more comfortable – the most comfortable

Niektóre przymiotniki odmieniają się w sposób nieregularny:

Good – better – the best

Bad – worse – the worst

Far – Father/further – The farthest/the furthest

Little –  less – the least

 • Zaimki:
IMeMyMineMyself
YouYouYourYoursYourself
HeHimHisHisHimself
SheHerHerHersHerself
ItItItsItsItself
WeUsOurOursOurselves
YouYouYourYoursYourselves
TheyThemTheirTheirsThemselves
 • Question tags – tagi pytające:

W zależności od użytego czasu, używamy krótkiej formy o przeciwnym znaczeniu względem zdania. Oznacza to, że jeśli zdanie jest twierdzące, tag musi być negatywny.

I really like English, don’t I?

Mark goes fishing every night, doesn’t he?

We don’t want to write the exam, do we?


checklist

Znasz i rozumiesz wszystko co zostało wymienione powyżej? Zrelaksuj się i wyśpij przed maturą, a będzie dobrze. Niepotrzebny stres zawsze może nam namieszać w głowie, jednak niezależnie od wyniku, liczy się umiejętność użycia języka w praktyce. Chcesz poznać trudniejsze zadania i więcej wskazówek? Przeczytaj nasze inne artykuły na blogu! Zapraszamy na nasze media społecznościowe po więcej słówek oraz wiedzy 😉

FB: https://www.facebook.com/BlogLearnBreaker/

Instagram: https://www.instagram.com/learn_breaker/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCNJax4mLwr1VRj-12EiOgqQ

Oraz inne artykuły dotyczące zagadnień maturalnych:

https://www.learnbreaker.pl/jak-napisac-rozprawke-na-maturze-rozszerzonej/

https://www.learnbreaker.pl/pisanie-e-mailu-listu-na-maturze-podstawowej-z-jezyka-angielskiego/

https://www.learnbreaker.pl/matura-ustna-z-jezyka-angielskiego-2023-jak-sie-przygotowac/

Pamiętaj, że matura z angielskiego wcale nie musi być trudna 😉

1 myśl w temacie “Matura z angielskiego – jak zaliczyć?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *