Get ready!, Gramatyka

Past Simple – czas przeszły – budowa i zastosowanie

Kiedy używamy czasu Past Simple?

Czasu Past Simple będziemy używać, gdy chcemy powiedzieć o wydarzeniu zakończonym w przeszłości. Użyjemy go również do zwykłego mówienia o przeszłości, opisywania wydarzeń oraz ogólnej narracji wydarzeń przeszłych.

Istotnym elementem jest informacja, że domyślnie wiemy, kiedy to wydarzenie miało miejsce – w odróżnieniu od Present Perfect (zobacz artykuł), gdzie nie mamy tej informacji lub nie chcemy jej podać.


Tworzenie czasu Past Simple

Istotnym elementem czasu Past Simple jest znajomość czasowników nieregularnych, w szczególności drugich form, których będziemy używać tylko w zdaniach twierdzących. Jeśli jest to dla Ciebie problematyczne, poznaj kilka zasad i reguł, które ułatwią i umożliwią Ci swobodne użycie czasu.


Podstawowe informacje:

  • drugą formę czasownika nieregularnego używamy tylko w zdaniach twierdzących:

„I went to school.”

  • jeśli czasownik nie ma drugiej formy (jest regularny), dodajemy do niego końcówkę -d, -ed, -ied:

She played the game yesterday.”

  • do pytań używamy operatora did, a do przeczeń didn’t – w przypadku czasowników, które nie potrafią zadać pytania i zaprzeczyć:

Did she like the cake?”

  • did jest formą przeszłą od do oraz does – dlatego końcówki i formy uciekają w las:

„I didn’t go to school.”


Budowa czasu Past Simple

Konstrukcja jest analogiczna do teraźniejszego odpowiednika, jedyną różnicą jest, że używamy formy przeszłej czasownika oraz określeń czasu należących do przeszłości.

Podmiot + czasownik (2F/ed) + reszta zdania

I learnt English yesterday.


Przeczenia – operator did + not

Występują dwa sposoby na tworzenie przeczeń w czasie Past Simple. Pierwszy z nich to użycie operatora DID + NOT = DIDN’T. Drugim sposobem są czasowniki, które same potrafią zaprzeczyć: np. „to be” – wasn’t / weren’t, couldn’t, wouldn’t. 

Podmiot + didn’t + bezokolicznik + reszta zdania

I didn’t learn English yesterday.

Anna wasn’t at school yesterday.

He couldn’t help her two days ago.


Pytania – operator did

Tak, jak wyżej, pytania możemy zadać na dwa sposoby. Głównie będziemy używać operatora „DID”, którego stawiamy zawsze przed osobą, lub innych czasowników potrafiących zadać pytanie.

Did + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania

Did you learn English yesterday?

Was she at school yesterday?

Could she help you two days ago?


Konstrukcja Past Simple - czas przeszły

Użycie was oraz were:

Was i were to forma przeszła czasownika być, w pełni tłumaczona w zdaniach. Tak, jak w czasie teraźniejszym, potrafi on sam zadać pytanie i zaprzeczyć. Dlatego jest on jedyną formą przeszłą w zdaniu i nie używamy dodatkowego operatora did.

I was at school yesterday. – Byłem wczoraj w szkole.

Was she at work three days ago? – Czy ona była w pracy trzy dni temu?

They weren’t at home in the morning. – Nie było ich w domu rano.


Określenia czasu:

Słówka, które sugerują nam Past Simple to:

  • ago

I bought this laptop three years ago!

  • yesterday

She didn’t eat an ice cream yesterday.

  • last week/year/month/Monday

Andrew tried to run last month, but it was too hard for him.

  • in 2022 (odniesienie do roku)

She was the best in 2022.


Dajcie znać w komentarzach, czy rozumiecie wytłumaczenie czasu Past Simple. Chcecie, aby ktoś lepiej zrozumiał ten czas? Udostępnijcie nasz artykuł! Zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie język angielski jest codziennością:

BLOG: https://www.learnbreaker.pl/blog/

FB: https://www.facebook.com/BlogLearnBreaker/

IG: https://www.instagram.com/learn_breaker/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *