Get ready!, Gramatyka

Past Continuous – budowa i zastosowanie

Kiedy używamy czasu Past Continuous?

Wyrażanie czynności

Czas Past Continuous jest formą przeszłą czasu Present Continuous i będzie nawiązywał do czynności wykonywanej w przeszłości. Używamy go do wyrażania czynności wykonywanej w przeszłości lub wydarzeń trwających w określonym momencie w przeszłości. Końcowy efekt wykonywanej czynności nie ma znaczenia.

She was learning all day yesterday. (Ale czy się nauczyła? Nie wiemy.)

Istotnym elementem jest podkreślenie wykonywanej czynności, a nie informacja o samym wydarzeniu. Dla porównania zobacz artykuł o Past Simple (kliknij tutaj).


Połączenie czasu Past Continuous oraz Past Simple

Często łączymy czas Past Continuous wraz z czasem Past Simple, aby wyrazić przerwanie danej czynności jakimś konkretnym wydarzeniem.

We were walking down the street when the accident happened.

Możemy również wyrazić dwie czynności, które odbywały się w tym samym momencie.

I was working while she was listening to music.


Irytacja w przeszłości

W zaawansowanym kontekście opisujemy czynność, która powtarzała się w przeszłości i była IRYTUJĄCA.

My teacher was always complaining about how poor he was.


Budowa czasu Past Continuous:

Budowa jest analogiczna do teraźniejszego odpowiednika. Jedynie zmieni się forma czasownika „być” na formę przeszłą „was/were”.

Podmiot + was/were + czasownik+ING

I was working.


Przeczenia:

Przeczenia tworzymy poprzez połącznie „not z czasownikiem was/were.

Was + not = wasn’t, were + not = weren’t

Podmiot + wasn’t/weren’t + czasownik+ING

He wasn’t playing video games.


Pytania:

Pytania tworzymy poprzez inwersję czasownika „być” z podmiotem.

Was/were + podmiot + czasownik+ING

Were you singing at 8 am?


Podsumowanie konstrukcji czasu Past Continuous

Past Continuous – określenia czasu:

  • Yesterday – wczoraj;

We were working hard yesterday!

  • Last evening – wczoraj wieczorem;

Mark was driving his car last evening.

  • All the time – cały czas;

Why were you complaining all the time?

  • All day/morning etc. – cały dzień, poranek itd.;

I was learning all morning.

  • When – kiedy;

She was playing when the telephone rang.

  • While – podczas gdy;

While she was playing, the telephone rang.

  • At 5 pm. – o piątej (o konkretnej godzinie).

What were you doing at 5 pm?


Daj znać w komentarzu, czy rozumiesz wytłumaczenie czasu Past Simple. Chcesz, aby ktoś lepiej zrozumiał ten czas? Udostępnij nasz artykuł i zobacz inne artykuły z serii gramatycznej! Zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie język angielski jest codziennością:

BLOG: https://www.learnbreaker.pl/blog/

FB: https://www.facebook.com/BlogLearnBreaker/

IG: https://www.instagram.com/learn_breaker/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *