Efektywna nauka, Get ready!, Matura

Matura ustna z języka angielskiego 2023 – jak się przygotować?

Matura ustna z języka angielskiego 2023. Jak się przygotować?

W 2023 roku matura ustna z języka angielskiego odbędzie się w dniach od 10 do 23 maja, w zależności od ustalonego terminu przez zespoły egzaminacyjne. Daty egzaminów ustnych zazwyczaj odbywają się w podobnych terminach. W tym artykule opiszę jak przebiega egzamin ustny z języka angielskiego. Porady w poniższym artykule są na tyle uniwersalne, że pomogą za każdym razem 😉


Ile trwa matura ustna z języka angielskiego?

Na maturę ustną średnio przewidziane jest 15 minut. Ten czas jest zależny od długości naszej wypowiedzi.


Jak przebiega matura ustna z języka angielskiego i z czego się składa?

Zadanie wstępne / rozgrzewka

Matura ustna z języka angielskiego składa się z 3 zadań. Zanim rozpocznie się wykonywanie poleceń z wylosowanego zestawu, egzaminujący zaczyna od rozmowy wstępnej, która może dotyczyć spraw codziennych, zainteresowań lub planów na przyszłość. Jest to pewnego rodzaju rozgrzewka, która ma za zadanie przetestować umiejętność odpowiadania na przypadkowe pytania, przedstawienie się oraz wyrażenie swojej opinii.

Zadanie pierwsze

Następnie, po rozmowie wstępnej, zaczyna się pierwsze zadanie z odgrywaniem roli. Przy każdym zadaniu, zdający ma chwilę czasu na przygotowanie się, przeczytanie polecenia, oraz jeśli trzeba, uspokojenia swoich myśli. W zależności od tematu, egzaminujący rozpoczyna konwersację, a zadaniem zdającego jest kontynuować ją według poleceń podanych w zadaniu. Istotnym elementem jest odniesienie się do podpunktów podanych w zadaniu. Jeśli odniesiemy się do każdego podpunktu, będzie ono w pełni zaliczone.

Zadanie drugie

Drugim zadaniem na maturze ustnej z języka angielskiego jest opis ilustracji – tego co przedstawia np. osoby, sytuacje, czynności. Następnie należy odpowiedzieć na 3 pytania egzaminującego. Pytania mogą odnosić się do sytuacji na obrazku lub pytać o opinię na dany temat.

Zadanie trzecie

W ostatnim zadaniu należy, po zapoznaniu się z poleceniem, wybrać jeden z z dostępnych obrazków i uzasadnić swój wybór, odrzucając przy tym pozostałe. Oczywiście każdy zdający będzie miał czas na przeczytanie polecenia i przygotowanie się (około minuty). Dzięki temu, na spokojnie można przygotować swój wybór i zastanowić się nad argumentami. Wybierając jeden obrazek zawsze warto uzasadnić swój wybór przynajmniej 3 zdaniami, a odrzucając pozostałe dwa, wyjaśnić co z nimi jest nie tak i dlaczego nie pasują w dany kontekst. Na koniec egzaminujący zada 2 pytania związane z materiałami, które otrzymał zdający.


Matura z języka angielskiego – jakie słówka opanować?

Według wytycznych z informatora CKE:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf

słówka wymagane na maturze będą z następujących tematów:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i hobby);
 • miejsce zamieszkania (np. dom i okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka);
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się przez całe życie, przybory i oceny szkolne);
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, wybór zawodu, poszukiwanie pracy, warunki pracy i zatrudnienia);
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym diety, lokale gastronomiczne);
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja);
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, ruch uliczny);
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, tradycje, media);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu);
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia);
 • nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane);
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, problemy współczesnego świata).

Jak się przygotować do matury ustnej z języka angielskiego?

Pierwszym krokiem w przygotowaniu do matury ustnej z języka angielskiego jest odświeżenie słownictwa i gramatyki. W tym celu warto przejrzeć swój podręcznik i dodatkowe materiały dostępne w sieci np. na naszym blogu. To pomoże zarówno z maturą ustną, jak i pisemną.

Sprawdź inne nasze artykuły, które pomogą Ci ze słownictwem lub innymi elementami potrzebnymi do zdania egzaminu!

Drugim krokiem jest ćwiczenie swobodnego mówienia i używania języka angielskiego w praktyce. Można to robić poprzez korepetycje z dobrym nauczycielem lub wykorzystywanie aplikacji do nauki języków np. Duolingo. Dodatkowo, świetnym pomysłem jest też:

 • oglądanie filmów i seriali w oryginalnej wersji językowej z napisami lub lektorem;
 • czytanie książek, gazet i artykułów w języku angielskim;
 • słuchanie podcastów i muzyki w języku angielskim;
 • oglądanie anglojęzycznych twórców na YouTube.

Jeśli masz możliwość, poćwicz z przyjacielem/przyjaciółką podstawowe frazy lub przykładowe egzaminy ustne. To pozwoli zapamiętać kilka przydatnych zwrotów oraz doda pewności siebie 😉


Frazy i zwroty na maturę ustną z języka angielskiego:

Jeśli stresujesz się przed egzaminem ustnym, warto poćwiczyć używanie gotowych fraz!

Zwroty uzupełniające wypowiedź, kontrargument:

 • For example;
 • For instance;
 • Such as;
 • That’s a good point;
 • I see what you mean;
 • Let me add;
 • Another thing to consider;
 • Just to clarify;
 • As a consequence;
 • As a result;
 • Hence;
 • On the one hand;
 • On the other hand.

Zwroty wyrażające opinię:

 • In my opinion;
 • I think;
 • I believe;
 • I must admit;
 • To be honest;
 • Frankly speaking.

Zwroty wyrażające zgodę i niezgodę:

 • I agree;
 • I disagree;
 • I don’t agree.

Zwroty pytające:

 • What do you think?
 • How do you feel about it?

Zwroty wyrażające kontynuację: 

 • Therefore;
 • As a result;
 • And then;
 • Afterwards;
 • Following that;
 • Furthermore;
 • Moreover;
 • In addition.

Zwroty wyrażające prośbę o powtórzenie:

 • Could you repeat that?
 • I’m sorry, I didn’t catch that.

Zwroty wyrażające zainteresowanie:

 • Really?
 • Tell me more;
 • That’s interesting.

Zwroty wyrażające obawy:

 • I’m worried;
 • I’m concerned;
 • I’m afraid;
 • I’m not sure;
 • I’m uncertain;
 • I’m doubtful.

Zwroty wyrażające zakończenie:

 • In summary;
 • To wrap up;
 • As a conclusion;
 • To sum up.

Przykładowa rozmowa na maturze ustnej z języka angielskiego:

Pytanie: „Can you tell me about yourself?”

Odpowiedź: „Yes, of course. My name is [Alfred], I’m [18] years old and I come from [Poland]. I’m currently studying [English] at [Alfred’s high school]. I enjoy [learning English and listening to music] in my free time.

Pytanie: „What are your opinions on [technology]?”

Odpowiedź: „Personally, I believe that [technology is a crucial part of our lives]. On the one hand, [it is addictive and makes us distracted]. On the other hand, [it helps in medicine and makes our work faster]. In my opinion, [it brings more positives than negatives].”


Pytanie: „What is your favorite [film/książka/muzyka] and why?”

Odpowiedź: „My favorite [film/książka/muzyka] is [tytuł]. I love it because [powód]. The [aktor/autor/muzyk] is amazing and the [fabuła/historia/muzyka] is so [twoja opinia]. It really [twoje uczucie]. I would definitely recommend it to anyone who likes [gatunek].”

Pytanie: „Can you describe your ideal holiday?”

Odpowiedź: „My ideal holiday would be [charakter wakacji, np. spokojny, aktywny]. I would love to visit [miejsce]. I think [powód dlaczego to miejsce jest idealne]. During the day, I would like to [co chcesz robić]. In the evening, I would enjoy [co chcesz robić wieczorem]. I believe it would be a great opportunity to [coś co chcesz zrobić podczas wakacji]. Overall, my ideal holiday would be [podsumowanie].

Pytanie: „What is your favorite hobby?”

Odpowiedź: „My favorite hobby is [nazwa hobby]. I enjoy it because [powód dlaczego lubisz to hobby]. I find it [twoje uczucie/opinia na temat hobby]. It helps me to [jak hobby wpływa na ciebie]. I have been practicing it for [ile czasu uprawiasz hobby].”

Pytanie: „Can you describe a place you have recently visited?”

Odpowiedź: „Recently, I visited [nazwa miejsca]. It was [twoje uczucie/opinia na temat miejsca]. The [co cię szczególnie zachwyciło/zainteresowało]. I was impressed by [co cię zaskoczyło]. The atmosphere was [twoja opinia na temat atmosfery miejsca]. I would recommend it to anyone who likes [typ miejsca, np. historyczne, kulturalne].

Pytanie: „What are your plans for the future?”

Odpowiedź: „In the future, I would like to [twoje plany]. I think it is important to [powód dlaczego uważasz to za ważne]. I am currently [co robisz teraz, np. studiujesz, pracujesz]. I believe that [jak uważasz, że twoje plany związane są z tym co robisz teraz]. I hope to [twoje marzenie/życzenie]. I am confident that [co sprawia ci pewność, że twoje plany się zrealizują].”

Pytanie: „What is your favorite song and why?”

Odpowiedź: „My favorite song is [tytuł piosenki]. I love it because [powód dlaczego lubisz tę piosenkę]. The [jakie elementy piosenki ci się podobają, np. tekst, melodia, wokal]. It always [jak piosenka wpływa na ciebie]. Whenever I listen to it, I [jakie emocje wywołuje w tobie]. I would definitely recommend it to anyone who likes [gatunek muzyczny].”


Podsumowanie:

Oprócz wiedzy na temat gramatyki, słówek i zwrotów, ważne są również praktyczne ćwiczenia swojej wypowiedzi ustnej w różnych sytuacjach. Mogą to być np. dyskusje z innymi osobami w języku angielskim, oglądanie filmów lub słuchanie podcastów po angielsku, czy też próby mówienia po angielsku na głos (np. poprzez nagrywanie i odsłuchanie swojej wypowiedzi). Istotne jest też, aby odpowiednio się nastawić do egzaminu. Spróbuj wyluzować się przed egzaminem i znaleźć sposób na odstresowanie. Pamiętaj też o wyspaniu się i odpowiednie jedzenie. Brzmi to bardzo prosto, jednakże odpowiednia dieta i odpowiednia ilość snu pozytywnie wpływają na skupienie i na naszą pamięć. Nauka na ostatnią chwilę nie ma sensu, najlepiej odświeżyć sobie wiedzę minimum 3 dni przed egzaminem. Ostatnie 2 dni to najlepszy moment na relaks i poukładanie swoich myśli, a przede wszystkim sen 😉

Po prostu leż jak kicia poniżej 😉

The best cat ever!

Po więcej ciekawostek zapraszam na:

BLOG: https://www.learnbreaker.pl/blog/


Jak zaliczyć maturę: https://www.learnbreaker.pl/matura-z-angielskiego-jak-zaliczyc/

Jak napisać rozprawkę na maturze rozszerzonej: https://www.learnbreaker.pl/jak-napisac-rozprawke-na-maturze-rozszerzonej/

Pisanie E-mailu/listu na maturze: https://www.learnbreaker.pl/pisanie-e-mailu-listu-na-maturze-podstawowej-z-jezyka-angielskiego/

FB: https://www.facebook.com/BlogLearnBreaker/

IG: https://www.instagram.com/learn_breaker/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *