Get ready!, Gramatyka

Present Simple – Konstrukcja i zastosowanie czasu

Present Simple – pierwszy czas teraźniejszy w języku angielskim, którego zaczynamy się uczyć już od 4 klasy szkoły podstawowej. Niestety, wraz z czasem mylą nam się pojęcia, zapominamy nazwy, a potem używamy go nieświadomie.

Na szczęście są sposoby, dzięki którym można tego uniknąć! Wystarczy zastosować kilka zasad i reguł, które umożliwią nam efektywną edukację. ?

Zerknijcie do naszego artykułu o 6 sposobach na efektywną naukę!

Przede wszystkim, ucząc się czasów warto mieć dobrze zrobioną notatkę oraz pamiętać skrótowo najważniejsze elementy gramatyczne wchodzące w ten czas. Zacznijmy więc od pierwszego elementu – czyli od podstaw!

Podstawowe informacje

Podstawa dla Present Simple i Present Continuous.

Popatrzcie na grafikę powyżej. Widzicie tam odmianę czasownika „być”. Jest on wyjątkiem, ponieważ będziemy go używać zarówno w twierdzeniach, pytaniach oraz przeczeniach. Nie potrzebuje on dodatkowego operatora.

My house is beautiful. – Mój dom jest piękny.

My house isn’t beautiful .- Mój dom nie jest piękny.

Is my house beautiful? – Czy mój dom jest piękny?


Do oraz Does to dodatkowe operatory, których używamy do wszystkich innych czasowników regularnych i nieregularnych w pytaniach i przeczeniach (nie dotyczy czasownika to be, have oraz modalnych, które mogą występować w formie pytającej oraz przeczącej).

Do you like my decorations? – Czy lubisz moje dekoracje?

She doesn’t get up early on Mondays. – Ona nie wstaje wcześnie w poniedziałki.


Co więcej, dla osób he, she oraz it dodajemy do czasownika końcówkę „-s, -es, lub -ies”. Więcej szczegółów zobaczysz w podpunkcie dotyczącym tych końcówek!

Mając wytłumaczone podstawowe elementy przejdźmy do konstrukcji ?


Konstrukcja Present Simple

Twierdzenia

Konstrukcja jest bardzo prosta (jak sama nazwa czasu na to wskazuje). Zawsze zaczynamy od podmiotu – osoby lub rzeczy. Następnie stawiamy czasownik w formie podstawowej i na końcu ewentualną resztę zdania.

Podmiot + czasownik (s) + reszta zdania

My brother likes cherries. – Mój brat lubi wiśnie.


Przeczenia

Mamy 2 sposoby na stworzenie przeczeń w czasie Present Simple. W pierwszym używamy czasownika być („to be”). W drugim używamy operatora „do” i „does” – w przypadku każdego innego czasownika. Częściej tworzymy przeczenia z dodatkowym operatorem, jednakże warto pamiętać, że, gdy występuje odmieniony czasownik „być”, to operatorów nie używamy.

Present Simple Trump xd

1. Czasownik „to be” jest wyjątkiem (patrz tabela pkt 0) – odmienia się przez osoby. Aby utworzyć formę przeczącą dodajemy „not”.

Podmiot + am not/isn’t/aren’t + reszta zdania

She isn’t ugly! – Ona nie jest brzydka!

2. Używamy operatora „do” oraz „does” w formie przeczącej. Aby tego dokonać łączymy do/does z „not”.

Podmiotdon’t/doesn’t + czasownik(bezokolicznik) + reszta zdania

She doesn’t like my car. – Ona nie lubi mojego samochodu.


Pytania

Tak jak wyżej, pytania możemy zadać na dwa sposoby. Głównie będziemy używać operatorów „do” oraz „does„. Warto pamiętać, że czasownik „to be” jest wyjątkiem. Używając go w pytaniach – wędruje na początek.

Is she a good student? – czy ona jest dobrym uczniem?

Aby zadać pytania z innymi czasownikami używamy odmienione do lub does przed czasownikiem.

Do/does + podmiot + czasownik + reszta zdania?

Do you like my decorations? – Czy lubisz moje dekoracje?

Należy pamiętać o odmianie czasownika „to be” oraz operatora „do” i „does” przez osoby!


Podsumowanie konstrukcji

Present Simple

Końcówki – -s / -es / -ies

Czas Present Simple ma bardzo ważną zasadę, o której zdarza nam się zapominać. Nie jest to bardzo rażący błąd podczas konwersacji, jednakże na testach już tracimy przez to punkty.


Do czasownika w 3. osobie liczby pojedynczej tj. „He/She/It” (On/Ona/Ono) należy dodać jedną z końcówek: –s, -es lub -ies. Tylko i wyłącznie w twierdzeniach❗❗❗


Dobrze też zapamiętać, że jeśli w zdaniu pojawia się imię np. Sławek, to w domyśle jest to osoba – he – i należy wtedy wstawić końcówkę do czasownika.

Popatrzmy na przykłady:

I work every day. – Pracuję każdego dnia. (bez końcówki – jest to 1. osoba).

Mark works every day. – Marek pracuje każdego dnia. (Występuje osoba he – on).

Mark and Anna work very hard. – Marek i Ania pracują bardzo ciężko. (W podmiocie są dwie osoby tj. they – oni).


Poniższa grafika przedstawia w jaki sposób używamy końcówek „-s, -es, -ies

Present Simple końcówki dla 3 os. l. poj
Źródło: Kurs Online English Tense Master – Masterclass

Słowa występujące / sugerujące czas Present Simple

  • Always (zawsze)
  • Usually (zazwyczaj)
  • Often (często)
  • Sometimes (czasami)
  • Rarely, seldom (rzadko)
  • Never (nigdy)
  • Every day/week/month/year/Tuesday etc. (codziennie, co tydzień, miesiąc, rok, wtorek)
  • Once, twice, on Monday (raz, dwa, w poniedziałek)

Zasada operatorów

Gdy używamy do oraz does wszystkie końcówki uciekają w las!

Pamiętajmy o tym. Końcówki są tylko w twierdzeniach. W przeczeniach oraz pytaniach już ich nie wstawiamy. Tak się dzieje, gdyż operator do – nie występuje w 3 os. l. poj., a operator does – już zawiera końcówkę „es”, dlatego czasownik główny jej nie dostaje.


Kiedy używamy czasu Present Simple?

1. Opis (w teraźniejszości)

Choinki z samochodem

Na samym początku należy kojarzyć Present Simple z opisem. Opisać możemy kogoś, coś dookoła nas, emocje, lub sytuację.

Your car is nice. – Twój samochód jest ładny.

You run fast. – Szybko biegasz.

I like potato pancakes. – Lubię placki ziemniaczane.

2. Stwierdzenia (w teraźniejszości)

Wyrażamy opinię, mówimy o faktach, prawdach życiowych.

I need a new car. – Potrzebuję nowy samochód.

I am from Poland. – Jestem z Polski.

Water boils at 100 Celsius degrees. – Woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza.

3. Rozkłady/plany zajęć

Delikatne nawiązanie do przyszłości lub tego, co już na kartkach papieru jest zapisane. Jeśli seans w kinie jest ustalony na godzinę 20:00, to wtedy mówimy, że film zaczyna się o 20:00.

The film starts at 8 p.m. – Film zaczyna się o 20:00.

The train leaves at 5:30. – Pociąg odjeżdża o 5:30.

My lessons start at 8 o’clock. – Moje lekcje zaczynają się o 8:00.

4. Rutyny, zwyczaje, czynności powtarzające się regularnie (NIE wykonujemy ich teraz)

Czynności regularnie powtarzające się (nasze zwyczaje) występują często z przysłówkami częstotliwości lub frazami every day / week / year etc.

Present Simple - bułeczki i kawa

I always get up at 8 o’clock on Mondays. – W poniedziałki zawsze wstaję o 8:00.

I learn every day. – Uczę się każdego dnia.

He usually eats cereal for breakfast. – On zazwyczaj je płatki na śniadanie.


Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o naszym wytłumaczeniu czasu Present Simple. Chcecie, aby ktoś lepiej zrozumiał ten czas? Udostępnijcie nasz artykuł i zapraszamy na nasze media społecznościowe:

BLOG: https://www.learnbreaker.pl/blog/

FB: https://www.facebook.com/BlogLearnBreaker/

IG: https://www.instagram.com/learn_breaker/

2 myśli w temacie “Present Simple – Konstrukcja i zastosowanie czasu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *