grafika główna Present Continuous
Get ready!, Gramatyka

Present Continuous – konstrukcja i zastosowanie czasu

Kiedy używamy czasu Present Continuous?

Present Continuous to drugi czas gramatyczny języka angielskiego, którego uczymy się na naszej edukacyjnej drodze. Mimo iż nazwa dłuższa, może lekko trudniejsza w wymowie, nie należy się go obawiać.

Zanim zaczniesz naukę tego czasu, zerknij na nasz wpis o czasie Present Simple oraz 6 sposobów na efektywną naukę!

Nazwa czasu nasuwa nam słówko continue – trwać. Warto skojarzyć czas z tym słowem ponieważ czas Present Continuous nawiązuje głównie do czynności trwającej teraz lub w momencie mówienia. Zanim wytłumaczymy sobie zastosowanie czasu, zerknijmy na podstawy!


Podstawy

Odmiana czasownika być. Część składowa konstrukcji czasu Present Continuous

Tak jest! Podstawą tego czasu jest odmiana czasownika „być”, który ZAWSZE występuje po podmiocie w odmienionej formie. Nie tłumaczymy go w zdaniach – jest tylko elementem konstrukcji. Dodatkowo czasownik główny przyjmuje końcówkę -ing.


Konstrukcja Present Continuous

Twierdzenia

Zdanie w czasie Present Continuous zaczyna się od podmiotu, po którym zawsze występuje odmieniona forma czasownika „być” (forma zależy od podmiotu – patrz: grafika powyżej). Następnie stawiamy czasownik główny z końcówką -ing.

Podmiot + „to be” + czasownik+ING

Przykłady:

I am working now. – Pracuję teraz.

She is learning maths at the moment. – Ona uczy się matematyki w tym momencie.

They are playing a football game. – Oni teraz grają w piłkę nożną.


Przeczenia

Tworząc przeczenie wystarczy użyć negatywnej formy czasownika „być” (patrz: również grafika powyżej):

Podmiot + am not/isn’t/aren’t + czasownik+ING

Przykłady:

I am not studying right now. – Nie uczę się teraz.

She isn’t going with us. – Ona nie idzie z nami.

They aren’t eating dinner now. – Oni nie jedzą teraz obiadu.


Pytania

Pytanie powstaje poprzez inwersję podmiotu z czasownikiem „być” – stawiamy odmienioną formę czasownika „to be” przed podmiot.

to be” + podmiot + czasownik+ING ?

Am I going to school now? – Czy idę teraz do szkoły?

Is he eating? – Czy on je (teraz)?

Are Michael and Andrew watching tv? – Czy Michał i Andrzej oglądają telewizję?


Podsumowanie konstrukcji

Podsumowanie konstrukcji w czasie Present Continuous

Słowa występujące/sugerujące czas Present Continuous:

 • now – teraz,
 • at the moment – w tym momecie,
 • today – dzisiaj,
 • tomorrow – jutro,
 • this evening – dziś wieczorem,
 • currently – obecnie,
 • soon – wkrótce,
 • on Monday – w poniedziałek.

Słowa, które NIE występują w czasie Present Continuous

Jak należy rozumieć te wyjątki? Czas Present Continuous nawiązuje do czynności wykonywanej teraz, w chwili mówienia lub planów na przyszłość (patrz: rozdział V). Ze względu na swoje znaczenie, słowa występujące poniżej nie mogą występować w formie czasu Present Continuous. Nie pokazują one swoim znaczeniem ciągłości wykonywanej czynności. Do niektórych z nich możemy dodać końcówkę -ing, ale wtedy, nie będą już czasownikami (zmienią się w przymiotnik lub rzeczownik). Mówiąc dosłownie: nie możemy powiedzieć, że wykonuję teraz np. czynność wąchania, zapamiętywania czy preferowania. W taki sposób należy zrozumieć poniższe znaczenia słów:

 • hear – słyszeć,
 • need – potrzebować,
 • guess – zgadywać,
 • understand – rozumieć,
 • be – być,
 • believe – wierzyć,
 • want – chcieć,
 • cost – kosztować,
 • own – posiadać,
 • know – wiedzieć,
 • desire – pożądać,
 • smell* – pachnieć,
 • taste* – kosztować (smak),
 • think* – uważać,
 • forget – zapominać,
 • hate – nienawidzić,
 • like – lubić,
 • love – kochać,
 • realise – uświadomić sobie,
 • remember – pamiętać,
 • contain – zawierać,
 • matter – mieć znaczenie,
 • mean – oznaczać,
 • last – trwać,
 • belong – należeć,
 • prefer – preferować,
 • suppose – przypuszczać.

Tak, nawet czasownik „byćnie może wystąpić w formie czasu Present Continuous (potraficie wyobrazić sobie wykonywanie czynności bycia? bo ja NIE). Dzieje się tak, gdyż ten czasownik jest już nieodłączną częścią konstrukcji (której z resztą nie tłumaczymy!).

Natomiast, mogliście natknąć się na zdanie: He is being annoying. – On jest irytujący. NIE JEST to Present Continuous! Annoying – irytujący, to przymiotnik. Słowo „being” określa stan w danym momencie, nie wyraża wykonywanej czynności. Nie można dać po nim czasownika, co również skutkuje w tym, że nie można go użyć w tym czasie.

*W języku angielskim słowa mają kilka znaczeń. Niestety, występują słowa, których jedno znaczenie możemy użyć w czasie Present Continuous, a innych nie. My bierzemy pod uwagę słowa: smell, taste, think, gdzie możemy powiedzieć:

I am smelling it. – Wącham to.

She is tasting it. – Ona próbuje to (smak).

Adam is thinking. – Adam myśli/zastanawia się.

Pomimo tych 3 odstępstw od reguły, słowa te posiadają znaczenia, które NIE MOGĄ wystąpić w czasie Present Continuous.

 • Smell – pachnieć. Nie możemy wykonywać czynności pachnięcia.
 • Taste – smakować (jedzenie). Jeśli czekolada jest słodka, to nie możemy wyrazić tego w czynności.
 • Think –  uważać (mieć zdanie). Nie możemy wykonywać czynności uważania na dany temat (np. Uważam, że to jest ładne).

Kiedy używamy czasu Present Continuous?

Objaśnienie teorii czasu Present Continuous. Źródło: kurs English Tense Master - Masterclass
Grafika z kursu English Tense Master – Masterclass

1. Present Continuous należy priorytetowo kojarzyć z CZYNNOŚCIĄ wykonywaną teraz.

Podczas nauki tego czasu uczymy się odróżniać czynność od stwierdzeń. Czynność musi być fizycznie wykonywana teraz lub w chwili mówienia, a stwierdzenia wyrażamy w czasie Present Simple.

I am sitting now. – Siedzę teraz.

He is running. – On biega.

They are cleaning the house at the moment. – Oni sprzątają dom w tym momencie.


2. Czas Present Continuous używamy również do mówienia o pewnych planach na przyszłość. Odnosimy się do sytuacji, w której uprzednio umawiamy się na pewne spotkanie, następnie informując o tym.

I am meeting Anna tomorrow. – Spotykam się z Anią jutro. (już jesteśmy umówieni)

We are going to the cinema this evening. – Idziemy do kina wieczorem.


3. Dodatkowa definicja na wyższym poziomie (matura rozszerzona i wyżej) dotyczy irytacji. Nasze poirytowanie daną rzeczą lub sytuacją możemy wyrazić w czasie Present Continuous. Dodatkowo, możemy użyć przysłówka częstotliwości, który należy do Present Simple.

Why is he never coming on time? – Dlaczego on nigdy nie przychodzi na czas?

poirytowany kotek
Poirytowany kotek

Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o naszym wytłumaczeniu czasu Present Continuous. Chcecie, aby ktoś lepiej zrozumiał ten czas? Udostępnijcie nasz artykuł! I zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie język angielski jest codziennością:

BLOG: https://www.learnbreaker.pl/blog/

FB: https://www.facebook.com/BlogLearnBreaker/

IG: https://www.instagram.com/learn_breaker/

1 myśl w temacie “Present Continuous – konstrukcja i zastosowanie czasu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *