Efektywna nauka, Get ready!

Zagadki po angielsku, czyli jak urozmaicić lekcję

Riddles – zagadki! Jeśli ktoś czytał albo oglądał Harrego Pottera, to może skojarzyć prawdziwe nazwisko Voldemorta („Tom Riddle”). Może to właśnie stąd wzięła się zagadkowość tej postaci?

Angielskie zagadki to niecodzienny sposób na wysilenie szarych komórek, urozmaicenie lekcji oraz zmiany podejścia do indywidualnej nauki angielskiego! Wymagają one czasami logicznego myślenia, a przede wszystkim zmuszają do połączenia niektórych informacji, np. znaczenia słowa z gramatyką. Większość z nich można przetłumaczyć i użyć w języku polskim. Ale czy wszystkie? Przekonajcie się sami!

Mind games - riddles

Poniżej prezentujemy kilka ciekawych zagadek po angielsku wraz z odpowiedzią i omówieniem. Zagadki są ogólnodostępne na internecie, także z łatwością można znaleźć ich o wiele więcej ?


1. Which is faster: hot or cold?

Answer: Hot, because you can easily catch a cold.

W języku angielskim to catch a cold oznacza przeziębić się, a w powyższym przykładzie tłumaczymy, że szybciej można złapać przeziębienie!


2. What question can you never answer “yes” to?

Answer: Are you asleep? Are you dead?

Na jakie pytanie nie możemy odpowiedzieć tak? Jeśli śpisz lub jesteś martwy – w obu tych przypadkach nie da się udzielić odpowiedzi.


3. What has teeth but cannot eat?

Answer: A comb!

Co ma zęby, a nie może jeść? Grzebień 🙂


4. What kind of dog never bites?

Answer: A hot dog!

Jaki rodzaj psa nigdy nie gryzie? Nie, to nie jest gorący pies! Tutaj odpowiedź to… parówka! Bo tak właśnie w USA się je nazywa ?


5. What wears a cap but has no head?

Answer: A bottle!

Tutaj wymagana jest znajomość znaczenia słówka cap, bo może to być czapka lub, w tym przypadku, nakrętka! Co nosi czapkę (nakrętkę) a nie ma głowy? Butelka 🙂


6. Why is six afraid of seven?

Answer: Because seven ate nine!

Dlaczego 6 boi się 7? Ponieważ 7 zjadło 9 ? W języku angielskim cyfra 8 (eight) wymawiana jest tak samo jak czasownik jeść w formie przeszłej (ate). Ten przykład to mój ulubieniec! Zawsze zobaczycie uśmiech na twarzy dzieci, gdy załapią o co chodzi.


7. What’s never used until it’s broken?

Answer: An egg!

Czego nigdy się nie używa dopóki nie jest rozbite? Jajko!


8. Why did I throw the butter out of the window?

Answer: Because I wanted to see the butter fly!

Dlaczego wyrzuciłem masło przez okno? Bo chciałem zobaczyć jak leci/motyla. Tutaj nawiązujemy do słowa butterfly, czyli właśnie do motyla.

9. How many months have 28 days?

Answer: All of them.

Ile miesięcy ma 28 dni? Wszystkie! Tylko jeden po 28 dniach się kończy.


10. What man cannot live inside a house?

Answer: A snowman!

Jaki mężczyzna nie może mieszkać wewnątrz domu? Bałwan! Tutaj mamy połączenie pytania z odpowiedzią! What man? – A snowman!

Przedstawiając tego typu zagadki na lekcji, zawsze dajmy czas dzieciom na zastanowienie się (nasze podejście oraz poziom trudności zagadek muszą być adekwatne do wieku uczniów) i wytypowanie swoich odpowiedzi. Jeśli znaczenie zagadki jest trudne, można ją przetłumaczyć lub omówić. Dopiero później podajemy odpowiedź oraz ewentualne wytłumaczenie. W każdym rodzaju lekcji, może to być świetna rozgrzewka na początek lub moment rozluźnienia na zakończenie zajęć!

Zapraszamy na naszego FB, gdzie zobaczycie wiele ciekawych grafik wzbogacających słownictwo oraz wiedzię o krajach anglojęzycznych. Zapraszamy również do innych artykułów na naszym blogu!

Przykłady zaczerpnięte z materiałów dostepnych na stronie ISLCOLLECTIVE.

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/59-riddles/49459

Blog: https://www.learnbreaker.pl/blog

Za dużo tych zagadek… (memegenerator.net)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *